PS Exam

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

विद्युतिय विस्तृतपत्र - स्प्रिडशीट


इलेक्ट्रोनिक स्प्रिडशीट लोक सेवा आयोग द्वारा लिइने कम्प्युटर अपरेटर परिक्षाको पाठ्यक्रमको एक महत्वपूर्ण खण्ड हो। यस खण्ड अन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक स्प्रिडशीट को ज्ञान, प्रकार, एक्सेलको स्प्रिडशीटको सेल, रो, कोलुम, वर्कशीट, वर्कबुक, वर्कस्पेसको आधारभुत ज्ञान पाठ्यक्रममा शुरूमै समेटिएको छ। विस्तृत ज्ञान आवश्यक पर्ने एक्सेलका विषयवस्तुहरूमा वर्कबुक तयार पार्ने, सेभ गर्ने, खोल्ने, एक्सेल स्कृनका भागहरूको पहिचान जस्तै मेनु, टुलबार, स्ट्याटस बार, रूलरहरू, स्क्रोलबारहरू को जानकारी, सेल तथा तीनका सामग्रीहरू एडिट, कपी, मुभ, डिलिट गर्ने काम, देवनागरीक फन्टका बारेमा जानकारी र एक्सेलमा नेपालीमा वर्कशीट निर्माण गर्न सक्ने क्षमता, सेल फर्म्याटिङ, फन्ट, बोर्डर, प्याटर्न, एलाइनमेन्ट, नम्वर तथा प्रोटेक्शनको जानकारी, रो, कोलुम, शीटलाई फर्म्याट गर्ने, फर्मुलाको प्रयोग, रिलेटिभ तथा एब्सोलुट सेल रिफरेन्सको जानकारी तथा प्रयोग, आधारभुत फङ्शनहरूको प्रयोग, सिरिज निर्माण, एक्सेलका डिफाउल्ट सेटिङहरूको परिवर्तन, डाटा सर्ट तथा फिल्टर गर्ने, समराइज, सबटोलन गर्ने तथा चार्टहरू निर्माण, हेडर फुटर प्रयोग गर्ने, स्पेलिङ चेक गर्ने, मेनु तथा टुलबारको परिवर्तन गर्ने, एक्सेलबाट अरू फर्म्याटमा एक्पोर्ट तथा एक्सेलमा इम्पोर्ट गर्ने, पाइभोट टेवल, गोल सिक, सिनारियो, अडिट, पेज सेटिङ, प्रिभ्यु तथा प्रिन्टिङ एक्सेल अन्तर्गत पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका छन्।

 

Title Filter 
Display # 
# Article Title Hits
 

Subscribe

Wish to get contents in your Email?

Enter your email address:

Who's Online

We have 61 guests online

Sharing Enriches!

You are here: विद्युतिय विस्तृतपत्र (Electronic Spreadsheet)