PS Exam

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Class Notes and Others

संचालन प्रणालीसँग सम्बन्धित केही शब्दावली - भाग २

E-mail Print PDF

संचालन प्रणालीसँग सम्बन्धित केही शब्दावली

(Some Operating System Terminology)

भाग २

(Files Attributes, File Properties, Backup, Format, Disk Partition, Path, Prompt, GUI, Windows)


 

कम्प्युटर संचालन प्रणाली (Operating System) सँग सम्बन्धित आधारभुत र थाहा पाउनै पर्ने खालका केहि शब्दावलीको परिचय यस पृष्‍ठमा दिन खोजिएको छ। यी शब्दहरु अङ्ग्रेजी भाषामा नै प्रचलित भैसकेकाले अधिकतर रुपमा तिनै शब्‍दहरुलाई नै प्रयोग गरिएको छ। कुनै शब्दको उपयुक्त र सर्वमान्य अनुवाद भएमा र उक्त शब्द प्रयोग गर्दा बढी उपयुक्त हुने देख्‍नुहुन्छभने कृपया हामीलाई सुचित गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं।


File Attributes or File Properties

File Attributes अथवा File Properties भन्नाले फाइल कुन स्थितिमा छ भन्ने जनाउने सुचकहरु हुन्। जस्तै केवल पढ्न मात्र मिल्ने तर कुनै परिवर्तन गर्न तथा हटाउन नमिल्ने फाइलहरुको  r (Read only) हुन्छ भने सामान्यतया सूचिहरुमा समावेश नगरिने अथवा लुकेको अवस्थामा रहेको फाइलहरु h (Hidden) attributes हुन्छन्। File Attributes डसमा Attrib command प्रयोग गरी बदल्ने गरिन्छ भने विन्डोजमा फाइलको प्रोपर्टि खोलेर बदल्न सकिन्छ। प्रत्येक फाइलमा हुने फाइल एट्रिब्युट निम्नानुसार छन्।

s - System attribute : यो एट्रीब्युट अथवा प्रोपर्टी भएका फाइलहरु प्रयोगकर्ताको प्रयोजनको निम्ति नभइ संचालन प्रणालीले नै प्रयोग गर्ने खालका फाइलहरु हुन्।

r - read only attribute : यो एट्रीब्युट भएका फाइलहरु केवल खोल्न र हेर्न मिल्ने तर परिवर्तन गरी भण्डार गर्न नमिल्ने खालका फाइलहरु हुन्। कुनै फाइल झुक्किएर नबदलियोस् भनि सुरक्षाको लागि यो प्रोपर्टी दिइएका हुन्छन्।

h - hidden attribute: कुनै फाइल प्रत्येक दृष्‍यमा नदेखियोस् भनि लुकाउन प्रयोग गरिने फाइल एट्रिब्युट hidden हो। यस्तो फाइललाई Dir command को लिस्टमा देखिँदैन भने फोल्डर खोल्दाको विन्डोमा पनि देखिँदैनन्। सामान्य लिस्टीङमा नआउने हुनाले यी फाइल झुक्किएर मेटिने सम्भावना पनि कम हुन्छ।

a - archieve attribute: फाइलहरुको समुह file archieve जस्तै जीप फाइल, क्याव फाइल आदि बनाउँदा यी फाइलहरु पनि समावेश हुनु पर्छ भनेर अंकित गर्ने फाइल प्रोपर्टी a हो। कुनै फाइल आर्किभमा समावेश नगर्नु पर्ने फाइलहरु छन् भने तीनको a attribute हटाइदिनु पर्छ।

Backup

कम्प्यूटरमा मण्डार गरिएका कतिपय फाइलहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् जुन बिग्रेमा वा मेटिएमा ठूलो क्षति तथा समस्या पर्न सक्छ। यस्ता फाइल कुनै भवितव्य परेर वा मानव त्रुटीका कारण नष्‍ट वा गलत तरिकाले बदलिन गएमा यीनलाई फेरी पहिलेजस्तै दुरुस्त बनाउने प्रयोजनका लागि सुरक्षित राखिएको सक्कल फाइलको प्रतिलिपीलाई Backup  भनिन्छ। विभिन्न प्रोग्रामहरुको मददबाट महत्वपूर्ण फाइलहरुको ब्याकअप बनाइ सुरक्षित तरिकाले सीडी, वा अन्यकुनै भण्डारण एकाइमा संग्रह गरिन्छ। कुनै कारणबाट यदि सक्कल फाइल बिग्रन गएमा यीनै ब्याकअपलाई फेरी सक्कलको रुपमा बदलेर काम सुचारु गर्न सकिन्छ।
 

Format

अपरेटिङ सिस्टमले कुनै पनि भण्डारण साधनलाई प्रयोग गर्नको लागि त्यस साधन अपरेटिङ सिस्टमले बुझ्ने र प्रयोग गर्न सक्ने स्वरुपको हुनु पर्दछ। त्यही स्वरुपलाई भण्डारण साधनको फर्म्याट भनिन्छ। माइक्रोसफ्ट डसले प्रयोग गर्न सक्ने डिस्कको फर्म्याट FAT फर्म्याट हो। विन्डोजले फ्याटका अलावा NTFS फरम्याट पनि प्रयोग गर्न सक्छ। Microsoft Windows XP देखि NTFS फर्म्याट बढी प्रचलनमा छ किनकी यसमा FAT मा भन्दा बढी सुरक्षाको सुविधाहरु उपलब्ध छ। 
 

Disk Partition

ठूला आकारका (धरै भण्डारण क्षमता भएका) भण्डारण साधनहरुलाई एक भन्दा बढी ड्राइभको रुपमा स्थापित गरेर प्रयोगमा सहजता ल्याउने कार्यलाइ डिस्क पार्टिसन भनिन्छ।  उदाहरणको लागि ८० जि बि को एउटा हार्ड डिस्कमा २० जि बि को सी ड्राइभ, ३० जि बि को डि ड्राइभ र ३० जि बि को ई ड्राइभ को रुपमा पार्टिसन गर्दा एउटा हार्ड डिस्कमा ३ वटा ड्राइभ बनाइ छुट्टा छु्ट्टै डिस्क सरह प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।

डिस्क पार्टिसनको लागि विभिन्न सफ्टवेयरहरु पाउन सकिन्छ। ती मध्येको एउटा प्रचलित प्रोग्राम पार्टिसन म्याजिक हो जसबाट प्रयोग भैरहेको ड्राइभपनि पार्टिसन गरि टुक्राउन वा जोड्न सकिन्छ। पार्टिसन म्याजिक तथा त्यस्तै अन्य प्रोग्रामका अलावा डस वा विन्डोजलेनै दिएको पार्टिसन कमाण्ड पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। डसमा पार्टिसनको लागि Fdisk भन्ने वाह्य कमाण्ड उपलब्ध छ भने विन्डोज इन्सटल गर्दानै डिस्क पार्टिसन गर्ने, फर्म्याट गर्ने सुविधाहरु उपलब्ध छ।
 

Path

हार्ड डिस्क, फ्लपी डिस्क, पेन ड्राइभ आदि भण्डारण साधनहरुलाई विभिन्न ड्राइभ, डाइरेक्टरी, सवडाइरेक्टरी आदिको रुपमा विभक्त गरी उपयुक्त स्थानमा फाइलहरु भण्डार गरिएको हुन्छ। तसर्थ कुनैपनि फाइलसम्म पुग्नको लागि स्पष्‍ट र गलत नहुने तरिकाले उल्लेख गर्ने उपाय हुनुपर्ने हुन्छ। यही कुनैपनि फाइलसम्म पुग्नसकिनेगरी बताउने तरीकालाइ Path भिनिन्छ।

उदाहरणकोलागि, मानौं एउटा हार्ड डिस्कको D भन्ने ड्राइभमा Report भन्ने डाइरेक्टरी बनाइएको छ र त्यस डाइरेक्टरी भित्र अर्को FirstQtr भन्ने सवडाइरेक्टरी छ। उक्त सवडाइरेक्टरी भित्र Patients.dat भन्ने फाइल राखिएको छ। अव सो patients.dat फाइल उल्लेख गर्नुपर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने path यसप्रकार हुनुपर्दछः

d:\report\firstqtr\patients.dat

कुनै फाइलको पाथ उल्लेख गर्दा पालन गर्नुपर्ने वरियताक्रम यसप्रकार हुनुपर्छः
१ ड्राइभ अक्षर का साथ कोलन चिन्ह
२. डाइरेक्टरी
३. सवडाइरेक्टरी
४. सवडाइरेक्टरीको पनि सव डाइरेक्टरी भए ती सबै
५. फाइलको नाम वा फाइल जनाउने wildcard अक्षरहरुको नमूना

माथिका प्रत्येक खण्ड छुट्याउनुको लागि अब्लिक (ब्याक स्लयास चिन्ह - / ) को प्रयोग गर्नु पर्छ।

फाइल उल्लेख गर्न absolute path अथवा relative path प्रयोग गर्न सकिन्छ। Absolute path भन्नाले डिफाउल्ट डिरेक्टरी वा current location ले असर नगर्नेगरी पूर्ण पाथको प्रयोगलाई बुझिन्छ। माथि उदाहरणमा दिइएको पाथ absolute path हो। Relative path भने current directory को सन्दर्भमा आवश्‍यक फाइल सम्म पुग्ने पाथको निर्माण गरिन्छ। उदाहरणको लागि यदि current location d drive (Prompt मा d:\) छ भने patient.dat उल्लेख गर्ने पाथः
report\firstqtr\patients.dat मात्र भए पुग्छ (d:\ आवश्‍यक परेन)

त्यस्तै current location d:\report भएको अवस्थामा सोही फाइलको लागि पाथ केवल firstqtr\patients.dat मात्र भए हुन्छ। त्यस अर्थमा अब यो प्रष्‍ट भएको हुनु पर्छकी current locaitn d:\report\firstqtr भएको अवस्थामा केवाल फाइलको नाम patients.dat मात्र भए पुग्छ। यसरी relative path चाहिँ current location संग सापेक्ष हुन्छ भने absolute path भने current location सँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन।
 

Prompt

Prompt भन्नाले कमाण्ड दिने ठाउँ भन्ने बुझिन्छ। प्रम्पटले कम्प्युटर कमाण्ड स्वीकार्न तयार छ भन्ने संकेत गरिरहेको हुन्छ। Prompt नदेखिएको बेला command दिन मिल्दैन। डस अपरेटिङ सिस्टममा सामान्यतया प्रम्प्टको स्वरुप c:\> हुन्छ जसले हाल अवस्थित ड्राइभ र पाथ देखाइरहेको हुन्छ। 


GUI

GUI को पूर्णरुप Graphical User Interface हो। कुनैपनि संचालन प्रणाली या त CUI (Character User Interface) हुन्छ या GUI (Graphical User Interface) हुन्छ। CUI प्रणालीमा प्रयोगकर्ताले प्रत्येक कामकोलागि प्रम्प्टमा कमाण्ड टाइप गरेर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ भने GUI प्रणालीमा प्रयोगकर्तालाइ विभिन्न चित्रहरुका (मिनु, बटन, बाकस) रुपमा प्रयोग गर्न सकिने कमाण्डहरु देखाइएको हुन्छ जसलाइ प्रयोगकर्ताले माउसको सहायताले Click गरेर निर्देशन दिन सक्छन्। यस प्रकारको सुविधा भएपछि प्रयोगकर्ताले कमाण्ड र त्यसको Syntax संझिरहनु परेन भने कमाण्ड टाइप गर्दा Spelling तथा त्यस्तै अन्य केही गलत भइ दुःख पाउनु पनि नपर्ने भयो।

माइक्रोशफ्टको डस संचालन प्रणाली CUI हो भने Windows चाहिँ GUI प्रणाली हो।

Windows

माईक्रोशफ्ट कर्पोरेशनले विकास गरेको GUI प्रणालीको संचालन प्रणालीलाई Windows भनिन्छ। Windows संचालन प्रणाली आकर्षक, प्रयोग गर्न र सिक्न सजिलो भएका कारण विश्‍वमा Windows अत्यन्त प्रचलित छ। विश्‍वका करिव ९५ प्रतिशत कम्प्युटरहरुमा माइक्रोशफ्टको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमको रुपमा प्रयोगमा छ। सन् १९८७ मा प्रस्तुत गरिए पछि Windows का  विभिन्न संस्करणहरु बजारमा आएर लोकप्रिय बनेका छन्। विन्डोजका विभिन्न संस्करणहरु र तीनको विकास वर्ष निम्नानुसार छन्।

Windows 3.0 --> 1987
Windows 3.1, 3.11  --> 1987 - 1996
Windows 95 --> 1996
Windows 97 --> 1997
Windows 98 --> 1998
Windows NT 3, 4 --> 1997
Windows 2000 Pro  -->  2000
Windows 2000 Server  -->  2001
Windows Me  -->  2001
Windows XP  --> 2002
Windows Vista --> 2007

संचालन प्रणालीसँग सम्बन्धित केही शब्दावली - भाग ३

E-mail Print PDF

संचालन प्रणालीसँग सम्बन्धित केही शब्दावली

(Some Operating System Terminology)

भाग ३

(Icon, Desktop, Window, Start Button, System Tray, Task bar, Shutdown, Hibernate)

 

कम्प्युटर संचालन प्रणाली (Operating System) र खासगरी Microsoft Windows सँग सम्बन्धित आधारभुत र थाहा पाउनै पर्ने खालका केहि शब्दावलीको परिचय यस पृष्‍ठमा दिन खोजिएको छ।

Icon

Microsoft Windows एउटा Graphical User Interface सहितको अपरेटिङ सिस्टम हो। त्यसकारण यसमा प्रयोगकर्ताले कुनै निर्देशन दिनुपर्दा उपलब्ध विभिन्न चित्रहरुमा माउसको सहायताले Click गरिन्छ।

GUI Operating Systems मा विभिन्न फाइल तथा फोल्डर र कमाण्डहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने स-साना चित्रहरुलाई Icon भनिन्छ।

Desktop


विन्डोजको स्कृन क्षेत्रलाइ डेस्कटप भनिन्छ। यो नै विन्डोजको मुख्य काम गर्ने क्षेत्र हो। कुनैपनि प्रोग्रामको विन्डो वा फोल्डरको विन्डोहरु यही डेस्कटपमा राखेर काम गरिन्छ। यदि खोलिएका सबै विन्डोहरुलाई न्युनिकृत (Minimmize) गरियो भने देखिने देखिने क्षेत्र डेस्कटप हो। डेस्कटपलाई सुन्दर बनाउन विभिन्न वालपेपर प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यसलाई प्रयोगकर्ता अनुकुल बनाउन केही सेटिङहरु जस्तै Screen Resoultion, Color Depth, System Icons आदि परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ।
 

Window

डेस्कटपको क्षेत्रमा खोल्न सकिने चारकुने बाकसलाई विन्डो भनिन्छ। कुनैपनि फाइल तथा एप्लिकेशन (प्रोग्राम)  अनि फोल्डरहरुपनि विन्डोको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ। यसरी सबैकामहरुनै विन्डोको रुपमा गरिनेहुनाले माइक्रोशफ्टले यस अपरेटिङ सिस्टमको नाम नै विन्डोज राखेको छ। सामान्यतया एउटा विन्डोमा निम्नलिखित वस्तुहरु अवस्थित हुन्‌छन्।

टाइटल बार (Title Bar)
प्रत्येक विन्डोको सबभन्दा माथि रहने र उक्त विन्डो के को हो भन्ने जनाउने नाम समेत रहेको तेर्सो बारलाई टाइटबार भनिन्छ। टाइटलबारमा विन्डोको टइटलको अलावा एउटा Control Box, Minimize, Restore / Maximize Button, Close Button पनि हुन्छ

मिनु बार (Menu Bar)

 प्राय विन्डोहरमा मिनुबारको ठीक तल रहने मिनुबारमा उक्त फोल्डरमा दिनमिल्ने निर्देशनहरुको सूचि हुन्छ जसलाइ Click गरेर विभिन्न command दिने गरिन्छ।

औजार बार (Tool Bar)
प्रय दिइरहनुपर्ने निर्देशनहरुकोनिम्ति मिनुबारमा गइहरनु नपरोस् भनि टुलबार पनि उपलब्ध हुन सक्छ। यसमा विभिन्न टुलहरु हुन्छन् जसलाइ क्लिक गरेर सोझै कमाण्ड दिन सकिन्छ।

Scroll Bar
विन्डोको दायाँ किनारामा ठाडो परेर र तल्लो किनारामा तेर्सो परेर रहेको विन्डोको दृष्‍यलाई तल माथि वा दायाँ बायाँ सार्नको लागि प्रयोग गरिने बारहरुलाई Scroll Bar भनिन्छ। विन्डोमा रहेका वस्तुहरुले ओगटेको क्षेत्रअनुसार आवश्‍यक परेको अवस्थामा दुबै (ठाडो र तेर्सो) वा कुनै एक वा कुनैपिन Scroll Bar उपलब्ध हुन सक्छ।
 

Start Button

विन्डोज डेस्कटपको देब्रे तल्लोकुनामा रहेको बटन स्टार्ट बटन हो। यो बटन क्लिक गर्दा स्टार्ट मिनु खुल्छ जसबाट संपूर्ण जडान गरिएको प्रोग्रामहरु संचालन गर्न सकिन्छ भने यसबाटनै कुनैपनि ड्राइभ, फोल्डर वा फाइल खोल्न सकिन्छ। यसका अलावा विन्डोजमा कुनै पनि काम कसरी गर्ने भनि विन्डोज सहायता खोल्ने देखि लिएर चाहिकएको कुनै फाइल खोज्न समेत सकिन्छ। विन्डोज भिष्‍टामा आएरत सर्च सुविधा यति सजिलो बनाइएको छ कि कम्प्युटरमा भएको कुनैपनि चिज खोज्नु पर्दा स्टार्ट बटन खोलेर सोझै चाहिएको कुरा टाइप गर्न थाल्ने बित्तिकै खोजी शुरु भैहाल्छ।
 

System Tray

विन्डोज डेस्कपटको तल्लो दायाँ कुनामा अवस्थित सानो क्षेत्र जसमा कम्प्युटरमा सेट गरिएको टाइमका अलावा तत्काल संचालित भैरहेका प्रोग्रामहरु जसको विन्डो डेस्कटपमा देखाइको हुँदैन तीनको icon हरु पनि देखिन्छ।
 

Taskbar

विन्डोज डेस्कटपको तल्लो किनारमा रहेको स्टार्ट बटन र सिस्टम ट्रे समेत रहेको तेर्सोबारलाई टास्कबार भनिन्छ। यसमा कुनैपनि न्युनिकृत गरिएको विन्डोको बटन पनि देखाइएको हुन्छ। यस बारबाट खुलेका विभिन्न विन्डोहरुविच Switch गर्न सकिन्छ। जुन विन्डोलाइ अगाडि ल्याउनु  पर्ने हुन्छ त्यसको टास्कबारमा रहेको बटनलाई क्लिक गर्नु पर्ने हुन्छ।


Shutdown

Shutdown भन्नाले संचालनमा रहेको कम्प्युटरलाई सुरक्षित तवरले बन्द गर्ने स्वचालित प्रकृयालाई बुझाउँछ। विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा स्टार्ट बटनमानै शटडाउन कमाण्ड राखिएको हुन्छ। यो कमाण्डलाई प्रयोग गरेपछि विन्डोजले आफ्ना सबै फाईलहरुलाई सुरक्षित रुपमा भण्डार गरेर कम्प्युटरलाई बन्द गर्दछ।

Hibernate

कम्प्युटर केहि समयकोलागि प्रयोग गर्न नपर्ने तर हाल जुन अवस्थामा बन्द गरेको हो त्यही अवस्थामा पुनः संचालन गर्न मिल्ने सुविधा Hibernate हो। यसमा विन्डोजले संपूर्ण खुलेका प्रोग्रामहरु, फाइलहरुको रेकर्ड राखेर कम्प्युटर बन्द हुन्छ र पछि पुनः संचालन गर्नु पर्दा ती सबै कुरहरु पुर्ववत अवस्थामा खुल्छन् र काम फेरी सुचारु गर्न सकिन्छ।

Computer Jobs Exams: Suggestions to Attempt Multiple Choice Questions

E-mail Print PDF

Multiple Choice Questions (MCQ) is the only type of question asked for computer operator examination conducted by Lok Sewa Ayog (Public Service Commission), Nepal. There are 50 questions in total and each question having 4 alternative answer keys. There is only one correct answer key among those 4 alternatives. Each multiple choice question carries 1 mark and if answered wrong 20% (0.20 marks) is reduced from obtained marks.

You are given question paper and answer sheet separately. Each question paper contains a Key ‘Kha’, ‘Kha’, ‘Ga’… that you need write on answer sheet to indicate which group of questions you were given. Don’t put tick marks or any other marking on the question paper to answer. Answer sheet contain a table with multiple choice question number printed vertically on each row and second box on that row is for writing answer number. Write A, B, C or D, whichever is correct in the box on respective question number row.

After you get answer sheets, write your name, symbol number, examination center, advertisement number etc. in the provided form on the first page. You will be given question paper as soon as time starts. Look for the ‘Question Paper Key’ on the question paper and write down the same key on you answer sheet in proper place. Now read the questions carefully. After you read all the questions start answering the questions you are confident of. If you are totally unaware of on any question, it is better to leave it. If you are confused on some questions, answering them would be beneficial if correct answers happened to be more than wrong answers.


About Computer Operator Examination

E-mail Print PDF

This examination is given to fulfill the vacant posts of Non-Gazated First Class (Technical), Computer Operator. This is an assistant level post and the staff needs to handle following tasks:

 

 • Handle E-Mail correspondence

 • Type, store and print the letters, reports and any other kinds of official documents.

 • Perform calculations, develop spreadsheets, large tabular forms like salary sheets, budget sheets, action plans etc.

 • Develop presentations on different seminars and meetings

 • Maintain computer and smooth operation of day to day tasks and so on

 

The examination is conducted in three different parts, namely, Written Examination, Practical Examination and Interview. The time and question weight on each part is as follows

 

      1. Written Examination

Time: 45 minutes

Number of Questions: 50

Full Marks: 50

Pass Marks: 20

 

       2. Practical Examination

Time: 45 minutes

Number of Questions: 7

Full Marks: 50

Pass Marks: 25

 

       3. Interview

Full Marks: 20

 

Only a candidate, who successfully completes the written exam, will be given the practical examination and interview. Practical and Interview will be on same day. You should pass the written exam and practical examination separately. Only for those who pass the practical examination, the total of all three phases will be published according to the score.

 

Written Exam

There will be total 50 questions each carrying 1 marks. One mark is awarded for each correct answer and 0.20 marks is reduced for each wrong answer. You need to attempt all these questions within 45 minutes. The number of questions on different section of the curriculum is as follows:

 

 1. Computer Fundamental:  12 questions
 2. Operating System:  6 questions
 3. Word Processing :  8 questions
 4. Electronic Spreadsheet:  8 questions
 5. Database System:  8 questions
 6. Presentation System:  5 questions
 7. Web Page Design:  3 questions

 

Practical Exam

There will be total 7 questions of 50 marks that you need to complete within 45 minutes. The time and marks distribution of different sections of practical examination is as follows:

 

1. First 5 minute

Topic: English Typing

Marks: 5

Content: A text of 225 words is given to type. Be careful the uppercase, lowercase and punctuation –comma, semicolon, full stop – should be typed correctly. 5 marks is award for 40 or more correct word per minute. Similarly, 4 marks for 32 to 40 correct words/minute, 3 marks for 24 to 32, 2 marks for 16 to 32, 1 marks for 8 to 16 and 0 marks is awarded for less than 8 correct words per minute. Correct words per minute is calculated as (total typed words – wrong words)/5
 

2. Second 5 minute

Topic: Devanagari (Nepali) Typing

Marks: 5

Content: A text of 200 words is given to type. 5 marks is awarded for 35 or more correct words/minute. Similarly, 4 marks for 28 to 35 correct words/minute, 3 marks for 21 to 28, 2 marks for 14 to 21, 1 marks for 7 to 14 and 0 marks is awarded for less than 7 correct words per minute. Correct words per minute is calculated as (total typed words – wrong words)/5. 
 

3. Rest 35 minutes

Topic: MS-Word (10 Marks), Ms-Excel (10 Marks), Ms-Access (10 Marks), Ms-PowerPoint (5 marks), Web Page Designing (5 marks)

Marks: 40

 

Interview

An interview will be conducted for the candidates who completed the written exam and practical exam successfully. This phase contains 20 marks. You need to be well prepared especially on the subject matter such as history of computer, inventions and development, the recent events on IT. Always remember that you better admit if you don’t know the answer of any of the asked question rather than guess and try to answer.

Never Ever Trust Women Except Your Mother

E-mail Print PDF

A Woman was out golfing one day when she hit the ball into the woods. She went into the woods to look for it and found a frog
in a trap.

FrogThe frog said to her, 'If you release me from this trap, I will grant you three wishes.' The woman freed the frog, and the frog said, 'Thank you, but I failed to mention that there was a condition to your wishes.Dumb Woman

Whatever you wish for, your husband will get ten times of it!' The woman said, 'That's okay.'

Read more...

Page 4 of 9

 

Subscribe

Wish to get contents in your Email?

Enter your email address:

Who's Online

We have 111 guests online

Sharing Enriches!

You are here: Class Notes